Služby

Knihovna poskytuje veřejné knihovnické a informační služby:

ON-LINE KATALOG

FACEBOOK

w

DOTAZY

NÁVRATOVÝ BOX

  • absenční i prezenční půjčování knih a AV médií z fondu knihovny prostřednictvím vybudované databáze pomocí AVS,
  • poskytuje bibliograficko-informační služby, využívá on-line katalogy knih,
  • umožňuje využití informační sítě Internet včetně připojené černobílé tiskárny,
  • prezenčně půjčuje studijní literaturu, časopisy a denní tisk,
  • absenční půjčování starých čísel časopisů,
  • vrátit knihy zapůjčené v hlavní půjčovně městské knihovny je nově možné i mimo výpůjční dobu knihovny díky modernímu návratovému boxu umístěnému v přízemí první budovy radnice,
  • nabízíme subjektům možnost prezentace na panelech ve vestibulu první budovy Městského úřadu Otrokovice,
  • nabízíme možnost zapůjčení e-knih (více informací zde).

VÍCE NEŽ 1970 ČTENÁŘŮ

%

SPOKOJENÍ NÁVŠTĚVNÍCI

VÍCE NEŽ 55000 KNIH

TRADICE VÍCE NEŽ 120 LET

Městská knihovna Otrokovice

Adresa: náměstí 3. května 1340, 765 02 OTROKOVICE
Adresa pobočky: Erbenova 1597, 765 02 OTROKOVICE

Telefon:  (+420) 577 934 113, 577 680 270
Telefon pobočky: (+420) 576 771 633

E-mail:  knihovna@muotrokovice.cz
E-mail pobočky: belotova@muotrokovice.cz

Facebook:  knihovnaotrokovice