O knihovně

Městská knihovna Otrokovice je veřejná knihovna s univerzálním knihovním fondem a službami.

Městská knihovna v Otrokovicích patří k těm knihovnám, které oslavily 100 let od svého založení na přelomu roku 1996 a 1997. Knihovna spolku se stala základem dnešní Městské knihovny Otrokovice.

V roce 1966 se knihovna profesionalizovala a funkce městské knihovny byla v roce 1968 rozšířena zapojením pěti místních knihoven v obcích Hostišová, Machová, Mysločovice, Sazovice a Tlumačov o funkci knihovnického střediska Otrokovice.

Knihovní fond je rozdělen do jednotlivých částí

–  pro dospělé

–  pro děti a dospívající mládež

–  čítárna se studovnou

Prostory knihovny jsou volně dostupné registrovaným i neregistrovaným uživatelům.

V prostorách Městské knihovny Otrokovice je klientům dostupné připojení k veřejnému internetu zdarma a to prostřednictvím připraveného PC a bezdrátového připojeni Wi-Fi.

Městská knihovna je umístěna v prostorách Městského úřadu Otrokovice v centru města a pobočka knihovny je umístěna v místní části Baťov. Prostory knihovny mají nejen výhodné umístění, ale i bezbariérový přístup pro tělesně postižené občany.

ON-LINE KATALOG

FACEBOOK

w

DOTAZY

NÁVRATOVÝ BOX

Z

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY OTROKOVICE

VÍCE NEŽ 1970 ČTENÁŘŮ

%

SPOKOJENÍ NÁVŠTĚVNÍCI

VÍCE NEŽ 55000 KNIH

TRADICE VÍCE NEŽ 120 LET

Městská knihovna Otrokovice

Adresa: náměstí 3. května 1340, 765 02 OTROKOVICE
Adresa pobočky: Erbenova 1597, 765 02 OTROKOVICE

Telefon:  (+420) 577 934 113, 577 680 270
Telefon pobočky: (+420) 576 771 633

E-mail:  knihovna@muotrokovice.cz
E-mail pobočky: skrabalova.marie@muotrokovice.cz

Facebook:  knihovnaotrokovice