Regionální funkce

Městská knihovna Otrokovice na základě Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí, uzavřená mezi Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a městem Otrokovice poskytuje profesionální knihovnické služby pro tyto knihovny:

 

  • KNIHOVNA – Infocentrum obec Hostišová
  • Knihovna Machová
  • Obecní knihovna v Mysločovicích
  • Obecní knihovna Sazovice
  • Místní knihovna Tlumačov

Zřizovateli těchto knihoven jsou příslušné obce. Pracovnice Městské knihovny Otrokovice vykonávají odbornou a metodickou pomoc, vedou veškerou evidenci knihovních fondů a dle Zákona o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb č. 257/2001 Sb. provádí revize knihovního fondu.

Kontaktní adresy:

KNIHOVNA – Infocentrum obec Hostišová
763 01 Hostišová
e-mail: knihovna.hostisova@seznam.cz
web: http://hostisova.knihovna.info

Knihovna Machová
763 01 Machová 120
e-mail: knihovna@obecmachova.cz
web: http://machova.knihovna.info

Obecní knihovna v Mysločovicích
763 01 Mysločovice
e-mail: knihovna.myslocovice@centrum.cz
web: http://myslocovice.knihovna.info

Obecní knihovna Sazovice
763 01 Sazovice 78
e-mail: knihovna.sazovice@email.cz
web: http://sazovice.knihovna.info

Místní knihovna Tlumačov
nám. Komenského 170
763 62 Tlumačov
e-mail: kis@tlumacov.cz
web: http://www.tlumacov.cz/kis/kis-knihovna.php

VÍCE NEŽ 1970 ČTENÁŘŮ

%

SPOKOJENÍ NÁVŠTĚVNÍCI

VÍCE NEŽ 55000 KNIH

TRADICE VÍCE NEŽ 120 LET

Městská knihovna Otrokovice

Adresa: náměstí 3. května 1340, 765 02 OTROKOVICE
Adresa pobočky: Erbenova 1597, 765 02 OTROKOVICE

Telefon:  (+420) 577 934 113, 577 680 270
Telefon pobočky: (+420) 576 771 633

E-mail:  knihovna@muotrokovice.cz
E-mail pobočky: belotova@muotrokovice.cz

Facebook:  knihovnaotrokovice