Ceník

Ceník knihovnických služeb a poplatků za porušení Knihovního řádu Městské knihovny Otrokovice

Poplatky za administrativní úkony spojené s evidencí uživatelů:

 

Roční registrační poplatek – je hrazen za období 365 dnů, započteno od data registrace uživatele knihovny, a to:
a) uživatelé ve věku do 15 let včetně50 Kč
b) ostatní uživatelé100 Kč
Poplatek za ztrátu průkazu uživatele a vystavení náhradního30 Kč
Poplatky za poskytované placené knihovnické služby:
Meziknihovní výpůjční služba (včetně poštovného a balného)45 K4/1 knihu
Reprografické a jiné kopírovací službyformát A4 – 2 Kč/1 strana
Vyhledávání v internetu:
Půlhodinazdarma
Poplatky při porušení knihovního řádu:
Poplatky za upomínky a další písemnosti při prodlení s vrácením výpůjčky:
a) překročení výpůjční lhůty 32 – 63 dnů (nezasílá se upomínka)20 Kč
b) první upomínka – překročení výpůjční lhůty 64 – 95 dnů40 Kč
c) druhá upomínka – překročení výpůjční lhůty 96 – 127 dnů60 Kč
d) doporučený dopis s doručenkou – překročení výpůjční lhůty 128 – 159 dnů80 Kč
e) návrh na pokus o smír s doručenkou – překročení výpůjční lhůty 160 – 191 dnů100 Kč
Poplatek za poškození čárového kódu30 Kč
Poplatek za zpracování náhrady za ztracený knihovní dokument50 Kč

Tento ceník byl schválen jako příloha a nedílná součást Knihovního řádu dne 21.01.2014 usnesením č. RMO 11/01/14.

Výpůjční lhůta je stanovena na 31 dnů u každé knihy, včetně dne zapůjčení.

VÍCE NEŽ 1970 ČTENÁŘŮ

%

SPOKOJENÍ NÁVŠTĚVNÍCI

VÍCE NEŽ 55000 KNIH

TRADICE VÍCE NEŽ 120 LET

Městská knihovna Otrokovice

Adresa: náměstí 3. května 1340, 765 02 OTROKOVICE
Adresa pobočky: Erbenova 1597, 765 02 OTROKOVICE

Telefon:  (+420) 577 934 113, 577 680 270
Telefon pobočky: (+420) 576 771 633

E-mail:  knihovna@muotrokovice.cz
E-mail pobočky: skrabalova.marie@muotrokovice.cz

Facebook:  knihovnaotrokovice