Ceník

Ceník knihovnických služeb a poplatků za porušení Knihovního řádu Městské knihovny Otrokovice

Poplatky za administrativní úkony spojené s evidencí uživatelů knihovny:

 

Roční registrační úhrada – je hrazena za období 365 dnů, započteno od data registrace uživatele knihovny, případně od datanásledujícího od ukončení předcházejícího ročního období, a to ve výši:
a) uživatelé ve věku do 15 let včetně 50 Kč
b) ostatní uživatelé 100 Kč
Roční registrační úhradu nejsou povinny platit osoby, které podají v knihovně vyplněnou přihlášku k první registraci uživatele knihovny v Týdnu knihoven. Termín Týdne knihoven vyhlašuje každoročně Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR.
Poplatek za ztrátu průkazu uživatele a vystavení náhradního 30 Kč
Úhrady za poskytované placené služby knihovny:
Meziknihovní výpůjční služba (včetně poštovného a balného) 45 Kč/1 knihovní dokument
Reprografické a jiné kopírovací služby formát A4 – 2 Kč/1 strana
formát  A3 – 4 Kč/1 strana

Uvedené výše úhrad za poskytované placené služby se nepoužijí, pokud v rámci meziknihovní služby dožádaná knihovna požaduje jinou výši dané úhrady.

Vyhledávání v internetu:
Půlhodina zdarma
Úhrady (smluvní pokuty) v souvislosti s odpovědností uživatele knihovy:
Úhrada při prodlení s vrácením každé výpůjčky knihovního dokumentu:
a) překročení výpůjční lhůty 32 – 63 dnů (nezasílá se upomínka) 20 Kč
b) první upomínka – překročení výpůjční lhůty 64 – 95 dnů 40 Kč
c) druhá upomínka – překročení výpůjční lhůty 96 – 127 dnů 60 Kč
d) doporučený dopis s doručenkou – překročení výpůjční lhůty 128 – 159 dnů 80 Kč
e) doporučený dopis s návrhem na smír s doručenkou – překročení výpůjční lhůty 160 – 191 dnů 100 Kč

Úhrady při prodlení s vrácením výpůjčky nejsou povinny platit osoby, které v Týdnu knihoven vrátí všechny svoje výpůjčky, u kterých jsou v prodlení s jejich vracením. Termín Týdne knihoven vyhlašuje každoročně Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR.

Úhrada za poškození čárového kódu knihovního dokumentu a za vyhotovení nového – 30 Kč

Úhrada za zpracování náhrady za ztracený knihovní dokument – 50 Kč

Uvedenými úhradami není dotčena možnost vyžadovat náhradu škody v penězích v souladu s občanským zákoníkem a knihovním řádem a náhradu nákladů spojených s právním vymáháním nevrácené výpůjčky.

Tento ceník je nedílnou součástí – přílohou Knihovního řádu Městské knihovny Otrokovice, který byl schválen provozovatelem knihovny dne 30. 11. 2022 usnesením č. RMO/17/22/22.

Výpůjční lhůta je stanovena na 31 dnů u každé knihy, včetně dne zapůjčení.

VÍCE NEŽ 1970 ČTENÁŘŮ

%

SPOKOJENÍ NÁVŠTĚVNÍCI

VÍCE NEŽ 55000 KNIH

TRADICE VÍCE NEŽ 120 LET

Městská knihovna Otrokovice

Adresa: náměstí 3. května 1340, 765 02 OTROKOVICE
Adresa pobočky: Erbenova 1597, 765 02 OTROKOVICE

Telefon:  (+420) 577 934 113, 577 680 270
Telefon pobočky: (+420) 576 771 633

E-mail:  knihovna@muotrokovice.cz
E-mail pobočky: belotova@muotrokovice.cz

Facebook:  knihovnaotrokovice