Městský úřad OtrokoviceMěstská knihovna Otrokovice je veřejná knihovna s univerzálním knihovním fondem a službami. Městská knihovna v Otrokovicích patří k těm knihovnám, které oslavily 100 let od svého založení na přelomu roku 1996 a 1997. Knihovna spolku se stala základem dnešní Městské knihovny Otrokovice. V roce 1966 se knihovna profesionalizovala a funkce městské knihovny byla v roce 1968 rozšířena zapojením pěti místních knihoven v obcích Hostišová, Machová, Mysločovice, Sazovice a Tlumačov o funkci knihovnického střediska Otrokovice. Veřejný internet Knihovní fond je rozdělen do jednotlivých částí:
  • pro dospělé
  • pro děti a dospívající mládež
  • čítárna se studovnou
Prostory knihovny jsou volně dostupné registrovaným i neregistrovaným uživatelům. Free_wi-fi_zone V prostorách Městské knihovny Otrokovice je klientům dostupné připojení k veřejnému internetu zdarma a to prostřednictvím připraveného PC a bezdrátového připojeni Wi-Fi. Městská knihovna je umístěna v prostorách Městského úřadu Otrokovice v centru města a pobočka knihovny je umístěna v místní části Baťov. Prostory knihovny mají nejen výhodné umístění, ale i bezbariérový přístup pro tělesně postižené občany.