Co vše, a jak lze vyřídit na městském úřadě, zajímavosti o vykonávaných činnostech a vedených agendách, ale i návštěva knihovny a městské policie jsou součástí exkurzí, které pravidelně na Městském úřadě v Otrokovicích absolvují žáci šestých ročníků základních škol.

Konec školního roku je ideálním termínem pro objevné výlety. S nabídkou poznat známé věci z netradičního úhlu pohledu nabízí školám otrokovický městský úřad v podobě exkurze. Ta žáky provede celým zákulisím, kam se běžně občan nedostane. Pod taktovkou odboru školství a kultury ve spolupráci s odborem evidenčně-správním, dopravně-správním a městskou policií, se žáci dozví řadu zajímavých informací. „Návštěva radnice je vždy zahájena v obřadní síni, kde všichni dostanou základní informace o organizačním složení městského úřadu a vykonávaných agendách. Kronikář města Petr Klokočka povykládá krátce o tom, co všechno mohou najít v městské kronice. Matrikářky představí jejich náplň činnosti, jako je například evidence narození, sňatků či úmrtí. Z obřadní síně děti přejdou do městské knihovny, kde se seznámí s její stručnou historií, službami a podmínkami registrace čtenářů. Exkurze pak pokračuje návštěvou registrace vozidel a agendy občanských průkazů. Zde se žáci hodně zajímají o druhy SPZ a bodový systém řidičů. Prakticky si vyzkouší i náležitosti vyřízení občanského průkazu. Nakonec školáci zavítají do prostor městské policie. Zjistí, jak vypadá a funguje kamerový systém města, prohlédnou si uniformy strážníků, ale nejvíce oceňují ukázku výzbroje a nácviku sebeobrany. Obvykle mají po celou dobu řadu zvídavých dotazů, na které rádi odpovídáme,“ uvedla vedoucí odboru školství a kultury Barbora Galatík Šopíková s tím, že pro každého je v závěru návštěvy připravena malá pozornost v podobě propagačních předmětů města Otrokovice.

Další informace:
Lenka Vaculová
tisková mluvčí města Otrokovice