Děti z Bullerbynu, Pipi Dlouhá punčocha – to jsou jen dva z nespočetných titulů švédské autorky dětských knih Astrid Lindgrenové.

Během května navštíví městskou knihovnu žáci 4. a 5.ročníků ZŠ Trávníky, pro které si knihovnice připravily besedu o této světoznámé autorce a její literární tvorbě.

Beseda se zaměřuje nejen na nejpopulárnější knihy, ze kterých si děti vyposlechnou úryvky, ale vyzdvihuje i samotnou osobnost spisovatelky, její životní zážitky, které tak často promítala do své tvorby.

V závěru si žáci vyplní pracovní list, ve kterém, kromě jednoduchých otázek, se pokusí o stručnou charakteristiku Pipi Dlouhé punčochy a prohlédnou si knihy Astrid Lindgrenové včetně životopisů, jenž jsou o spisovatelce v městské knihovně k dispozici.