Ve čtvrtek 11. ledna navštívily děti MŠ J. Žižky pohádkovou knihovnickou lekci. Její hlavním tématem se stal Večerníček a jeho nejznámější pohádky.

V rámci besedy se děti seznámily s historií Večerníčka, formou jednoduchého kvízu si ověřily, jak dobře večerníčkové příběhy a jejich postavy znají. Kromě povídaní malí návštěvníci knihovny plnili dva skupinové úkoly. V prvním řadili ve správném pořadí obrázky, které znázorňovaly večerníčkovou znělku, ve druhém úkolu přiřazovali obrázky obydlí hlavních postav k vystavené knížce. Jako upomínku si z návštěvy knihovny odnesly z novin vyrobenou “večerníčkovskou“ čepici a obrázek k vymalování.