I preventivní program může být zábavný a plný úsměvů. Důkazem toho je interaktivní vystoupení Adolfa Dudka „NEHULÍME – KRESLÍME“, do kterého se zapojili žáci otrokovických základních škol. Společně s ilustrátorem zasedli do obřadní síně radnice, která se okamžitě rozezněla smíchem.

Čtyři základní geometrické tvary stačily k tomu, aby žáci pod vedením českého charismatického ilustrátora dokázali nakreslit nejrůznější životní situace. Na atraktivnosti celému pořadu přidaly vtipné postřehy a průpovídky, které nenechaly publikum bez reakce. „Pravidelně připravujeme pro školy programy, které budou zábavné a přínosné zároveň. Proto jsme velmi rádi, že spolupracujeme právě s Adolfem Dudkem, který dokáže tyto oblasti hravě skloubit dohromady. Během svého vystoupení ilustruje na tabuli, a podporuje rozvíjení fantazie u dětí. S dětmi si povídá a tak se mohou dozvědět také mnohé z práce ilustrátora. Programy má uzpůsobené věku účastníků. Veselý akční mikrokurz kreslení „NEHULÍME – KRESLÍME“ v sobě nese také prvky rozvoje sebepoznání a budování zdravého sebevědomí,“ popsala vedoucí městské knihovny Veronika Zbíralová.

Další informace:
Lenka Vaculová
tisková mluvčí města Otrokovice