Městská knihovna Otrokovice, pobočka Baťov uspořádala besedu pro prvňáčky ZŠ Mánesova na téma “Jiří Žáček a jeho tvorba pro děti”. Připomněli jsme si říkadla a hádali hádanky. Poté si děti vyslechly dvě poučné pohádky “O starém psu” a “Kolik řečí umíš?”. Těšíme se na další setkání u hezkých knížek.