Ve čtvrtek 25.05. proběhlo druhé kolo exkurze na městském úřadě v Otrokovicích. Tentokrát radnici, a některé její odbory, navštívili šesťáci ZŠ Trávníky. Žáci zavítali také do městské knihovny a seznámili se s nabídkou jejích služeb, ale také například s výpůjčními a registračními podmínkami. S kronikářem města si děti povídaly o tom, jak se tvořily kroniky dříve a jak se píšou dnes. Dále se žáci dověděli, jak funguje matrika, měli možnost nahlédnout do zákulisí vzniku cestovních dokladů a občanských průkazů. Na odboru dopravy se seznámili s různými druhy SPZ a bodovým systémem. Exkurze vyvrcholila návštěvou městské policie, kde děti poznaly fungování kamerového systému, výzbroj a výstroj městských strážníků. Jako upomínku na dnešní den si návštěvníci exkurze odnesli drobné propagační dárky věnované městem Otrokovice.

Mgr. Jarková Radka, referent oddělení městské knihovny