Navštívili nás dětičky z MŠ Zahradní 1202, Otrokovice – Baťov – Bahňák. Přečetli jsme si pohádku “Překvapení” z knihy “Knihovnické pohádky”. Následovala beseda o knihovně – půjčování / kupování knížek, péče o knihy, půjčování časopisů a novin, jak nám pomáhá v knihovně počítač s internetem. Děti si našly chvilku i na listování a prohlížení knížek. Děti ze školky jsou do knihovny srdečně zvány, uvítáme také jejich rodiče a prarodiče.

Eva Bělotová, referent oddělení městské knihovny