Zpříjemnit volné odpoledne seniorům si vzala za své městská knihovna Otrokovice, která připravila poutavou besedu o Slovácku ve všech třech otrokovických klubech důchodců. První z nich se uskutečnila na Baťově. Příjemného povídání se dočkali i důchodci na Trávníkách a v Kvítkovicích.

Přednáška  „Slovácko“  volně navázala na loňskou besedu o valašských zvycích a obyčejích. Účastníci akce se dozvěděli o tomto specifickém moravském regionu řadu zajímavostí. Například o do UNESCA zanesené Jízdě králů ve Vlčnově.  „Připomněli jsme si řadu významných osobností ze všech oblastí kulturního a společenského života, které se na Slovácku narodily. Patřil mezi ně i první československý prezident T. G. Masaryk, učitel národů J. A. Komenský nebo spisovatel František Kožík,“ dodává zhotovitelka besedy Radka Jarková.  Závěr besedy pak patřil ukázce z úspěšné knihy Zdeňka Galušky „Slovácko sa súdí aj nesúdí“.

„Svou činností se snažíme pokrýt všechny skupiny obyvatel. Naší prioritou jsou samozřejmě nejmladší čtenáři, ale nezapomínáme ani na ty dříve narozené,“ dodává Veronika Zbíralová, vedoucí městské knihovny, která spadá pod odbor školství a kultury Městského úřadu Otrokovice.

Lenka Vaculová

tisková mluvčí města Otrokovice