Tradiční burza knih, beseda, která zasvětí do tajů čínské medicíny, ale i pasování žáků na čtenáře. To je výčet několika událostí, které pořádá Odbor školství a kultury MěÚ Otrokovice, oddělení Městské knihovny v rámci celorepublikové akce Týden knihoven. Letošní 26. ročník se uskuteční od 3. do 7. října.

Zakoupit si knihu za pouhých deset korun bude možné v rámci burzy knih, která se bude konat v pondělí 3. října a ve středu 5. října od 10 do 17 hodin v obřadní síni městského úřadu. „Zájemci, kteří mají doma knihy, které již nechtějí a je jim líto je vyhodit, je mohou bezplatně poskytnout do této burzy. Knihy mohou nosit v pracovních dnech do 30. září do hlavní půjčovny Městské knihovny, která se nachází v prvním patře budovy Městského úřadu Otrokovice. Prosíme noste pouze čisté a nerozlepené knihy,“ vybízí veřejnost vedoucí knihovny Veronika Zbíralová.

Jak zlepšit svou psychiku pomocí tradiční čínské medicíny – to je název besedy, která se uskuteční v úterý 4. října v obřadní síni městského úřadu a je určena pro širokou veřejnost. „Zkušená terapeutka Marcela Kaniová poradí, jak si pomocí bylin zlepšit nejenom svou psychiku, ale ozdravit celé tělo,“ pozvala dále vedoucí knihovny.

Nedílnou součástí Týdne knihoven je také tzv. amnestie registračních  poplatků pro nově se registrující čtenáře. V rámci Týdne knihoven budou také prominuty upomínky, které byly v uplynulé době čtenářům, kteří nevrátili knihy včas, zaslány. Chybět nebude ani pasování žáků 2. tříd otrokovických škol na čtenáře, kterého se ujme starostka města Hana Večerková.

Zpracovala: Šárka Šarmanová