Na předprázdninové návštěvě jsme přivítali naše nejmenší čtenáře. Prvňáčci se seznámili s chodem knihovny, druhy literatury – včetně interaktivních Albi knih, z nichž mnohé si mohli prohlédnout. Uměli zodpovědět základní dotazy knihovnice a věděli, jak se mají ke knížkám i v samotné knihovně chovat. A protože byli šikovní, odnesli si jako drobnou odměnu pamlsek. Všichni se těšíme na společné setkání v říjnu, kdy jako druháci budou slavnostně pasováni na čtenáře a obdrží průkazky do knihovny, kdy jim bude prominut roční poplatek. Přejeme všem školou povinným čtenářům krásné prázdniny!