Dvě třídy ZŠ TGM se ve čtvrtek 2. prosince 2021 zúčastnily v knihovně besedy “O Indiánech”.

Žáci se například dověděli, jak Indiáni žili, co jedli, kde bydleli a jaké kulturní dědictví nám odkázali.

Na závěr si všichni účastníci vyplnili tematické pracovní listy a rozluštili tajný vzkaz psaný indiánským písmem.