Kdo koho zdraví první? Proč necháme z trolejbusu nejprve cestující vystoupit a pak teprve nastupujeme my? Jak správně rozmístíme příbory k talíři? Na tyto a spoustu dalších otázek týkajících se slušného chování dostali odpověď žáci ZŠ Trávníky na besedě nazvané ETIKETA, kterou pro ně knihovna uspořádala ve čtvrtek 25. listopadu. Že děti přednášku bedlivě sledovaly, potvrdil jimi správně vypracovaný pracovní list v závěru akce.