Ve středu přišly do knihovny na návštěvu děti z MŠ Kvítkovice. Vyslechly si pohádku M. Knudsenové V KNIHOVNĚ JE LEV doprovázenou promítáním půvabných ilustrací K. Hawkese ze stejnojmenné knihy. Prostřednictvím řízeného čtení se děti seznámily s pravidly slušného chování v knihovně, vypracovaly si jednoduchý pracovní list zaměřený na dodržování hygienických zásad při četbě a zacházení s knihou. Jako malou pozornost si odnesly omalovánku  vztahující se k tématu besedy.