Od 4. do 8. října 2021 se Městská knihovna Otrokovice připojí k celostátní akci Týden knihoven. Po celý týden se mohou noví čtenáři zaregistrovat do knihovny zdarma a zapomnětlivcům budou odpuštěny poplatky za upomínky.

V pondělí a ve středu se bude konat v otevírací době knihovny od 10 do 17 hodin v obřadní síni městského úřadu již tradiční BURZA KNIH. Knihy budou k dostání za manipulační poplatek 10 Kč za kus. „Zájemci, kteří mají doma knihy, které již nepotřebují a bylo by jim líto je vyhodit, tyto mohou bezplatně do burzy poskytnout. Knihy mohou nosit v pracovních dnech od 20. září.- 1. října 2021 do městské knihovny, hlavní půjčovny na nám. 3. května 1340 (budova MÚ),“ vybízí vedoucí knihovny Radka Jarková.

V úterý bude vedoucí knihovny besedovat se seniory z Klubu důchodců v Kvítkovicích na téma VALAŠSKO – ZVYKY A OBYČEJE.

Ve čtvrtek se v obřadní síni městského úřadu uskuteční přednáška nazvaná DECH V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ. Fyzioterapeuti Mgr. Denisa Zmeškalová a Mgr. Veronika Kužílková si budou povídat se zájemci z řad veřejnosti o využití dechového cvičení a pomůcek ke zlepšení kvality života. Vstup je zdarma. „Návštěvníky bychom chtěli  upozornit, že při vstupu do obřadní síně je nutné prokázat bezinfekčnost,“ upozornila Radka Jarková.

V rámci Týdne knihoven budou žáci druhých ročníků městských základních škol, za účasti starostky města Hany Večerkové, slavnostně PASOVÁNI NA ČTENÁŘE. „Touto akcí chceme podpořit zájem o knihy u nejmladších dětí. Noví malí čtenáři obdrží zdarma průkazku do knihovny a s celou třídou mohou pravidelně knihovnu navštěvovat,“ dodává Barbora Šopíková, vedoucí odboru školství a kultury, pod který městská knihovna spadá.