Druháci, kteří se v prvním školním roce pečlivě seznamovali se čtením a psaním, si dnes již sami přečtou to, co je zajímá. Nastal tak ten pravý čas, aby děti navštívily Městskou knihovnu Otrokovice a absolvovaly slavnostní pasování na čtenáře.V průběhu čtvrtečního dopoledne přicházeli žáci ze ZŠ T. G. Masaryka a Trávníky do obřadní síně městského úřadu, kde se pasování odehrávalo. Druháci ze ZŠ Mánesova absolvují slavnostní akt v příští týden. Všichni se těšili na příchod královny, starostky města Otrokovice Hany Večerkové, která se pro tuto slavnostní chvíli vybavila královskými šaty s korunou a mečem. Společně s dětmi pak složili čtenářský slib: „ Slibuji ve jménu všech básniček, pohádek a příběhů, že se budu o knihy pěkně starat a nebudu do nich psát, kreslit ani je jinak ničit. Slibuji, že budu hodně číst, abych se stal moudrým a vzdělaným člověkem. Slibuji, že pokud budu v knihovně, nebudu po ní běhat a pokřikovat. Slibuji, že půjčené knihy budu vracet včas.“. Poté nadešel slavnostní moment a žáci byli rytířským mečem pasováni na čtenáře, dostali svůj průkaz čtenáře a malou odměnu.

Dětem se celá akce velmi líbila a radost dětí potěšila i knihovnice. Společně se domluvili také na první opravdové návštěvě knihovny, kde si budou povídat o oblíbených knížkách, fungování knihovny i výhodách čtenářství a členství v knihovně. Každý si pak odnese svou první vypůjčenou knihu. „Knihy mohou děti vzít do světa pohádek, kouzel, fantastických příběhů a neuvěřitelných dobrodružství. Úkolem nás dospělých je ukázat jim, jak krásné knihy mohou být. Vítám proto aktivitu knihovny, která pasování na čtenáře pořádá každý rok a učí děti mít knihy rád. Vytváření správných a pravidelných čtenářských návyků se dětem v životě bude hodit,“ míní starostka města Otrokovice Hana Večerková. Slavnostní akt pasování probíhá každoročně v rámci celonárodní akce s názvem Týden knihoven.

Mgr. Lenka Vaculová

pasování čtenářů 2021
pasování čtenářů 2021
pasování čtenářů 2021
pasování čtenářů 2021
pasování čtenářů 2021
pasování čtenářů 2021