Ve dnech 15. a 21. června 2021 uspořádala vedoucí městské knihovny Radka Jarková pro klienty domova SENIOR besedu o zvycích a obyčejích na Valašsku. Účastníci setkání si rádi připomněli, jak se dříve na Valašsku hospodařilo, připravovala jídla, a jak se lidé bavili.

„Jsem ráda, že se tato akce, odkládaná kvůli pandemii, mohla konečně uskutečnit. Myslím, že se vyprávění o způsobu života Valachů, doplněné prezentací a hudbou posluchačům skutečně líbilo,“ komentuje vedoucí knihovny Radka Jarková, která besedu prezentovala.

Městská knihovna plánuje tuto akci uspořádat v podzimních měsících i ve třech otrokovických klubech důchodců na Trávníkách, Baťově a v Kvítkovicích.

Beseda - Valašsko - zvyky a tradice
Beseda - Valašsko - zvyky a tradice
Beseda - Valašsko - zvyky a tradice