Přestože jsou knihovny na základě vládních opatření již několik týdnů uzavřeny, pracovnice otrokovické knihovny nezahálí a připravují pro čtenáře řadu novinek. Jednou z nich jsou nové webové stránky:

„Mimo jiné také organizujeme knihovní fond, rovnáme, přebalujeme a katalogizujeme knihy, připravujeme nové programy pro děti a snažíme se vylepšit služby pro čtenáře,“ sdělila Barbora Šopíková, vedoucí odboru školství a kultury, pod který spadá i řízení městské knihovny.

Největší novinkou je nový, zmodernizovaný web knihovny, který je pro uživatele příjemnější a přehlednější. Čtenář se z pohodlí domova přes webové stránky dostane k informacím o dění v knihovně, může si prostřednictvím on-line katalogu prohlédnout databázi krásné i naučné literatury a po registraci má možnost si sám své knihy prolongovat, případně vypůjčené tituly zarezervovat. 

Na webu je nově umístěn Dotazník spokojenosti se službami knihovny, jehož jednoduché vyplnění bude sloužit jako zdroj pro případné další zkvalitňování služeb.

„Jsem ráda, že i přes složitou situaci se v otrokovické knihovně pořád něco děje. Díky zřizovateli se daří vytvářet optimální podmínky pro poskytování knihovních služeb široké veřejnosti,“ komentovala aktuální provoz městské knihovny vedoucí odboru školství a kultury Barbora Šopíková.