V letošním roce si připomínáme 350. výročí  úmrtí  učitele národů Jana Amose Komenského. K této příležitosti připravili pracovníci OŠK MÚ Otrokovice řadu akcí. Jednou z nich je i výstava výtvarných prací, realizovaná ve spolupráci se ZUŠ Otrokovice a instalovaná na pobočce Městské knihovny na Baťově, kde bude ke zhlédnutí  od  26.2. do  25.3.2020. Děti ve věku od 5 -14 let pod vedením učitelek Světlany Sokolové a Marie Rakové nakreslily portréty této mezinárodně uznávané osobnosti, zachytily cestu Komenského do Anglie v roce 1641, výtvarně ztvárnily přípravu na své povolání i každodenní  školní život. Vystaveno je 40 prací a podívat se na ně můžete v provozních hodinách pracoviště. Exponáty jsou doplněny citáty Comenia, vztahující se ke knize a vzdělávání. Připomeňte si mimořádnou osobnost pedagoga, teologa, filozofa a spisovatele návštěvou výstavy, případně četbou některé z jeho knih.

Marie Škrabalová, referentka odd. Městské knihovny