Knihovna poskytuje veřejné knihovnické a informační služby:

  • ON-LINE KNIŽNÍ KATALOG – MěK Otrokovice

  • Knihovní řád Městské knihovny Otrokovice

  • absenční i prezenční půjčování knih a AV médií z fondu knihovny prostřednictvím vybudované databáze pomocí AVS
  • poskytuje bibliograficko-informační služby, využívá on-line katalogy knih, AV médií a CD-ROMů, regionálních článků a informací
  • nabízí multimediální programy k prezenčnímu vyhledávání informací včetně tisku, např. Česká literatura, Kdo byl kdo, Evropané, Bohemia, Geografický atlas ČR
  • umožňuje využití informační sítě Internet včetně připojené tiskárny.
  • prezenčně půjčuje studijní literaturu, časopisy a denní tisk.
  • absenční půjčování starých čísel časopisů.
  • vrátit knihy zapůjčené v městské knihovně je nově možné i mimo výpůjční dobu knihovny díky modernímu návratovému boxu umístěnému v přízemí první budovy radnice.
  • nabízíme subjektům možnost prezentace na panelech ve vestibulu první budovy Městského úřadu Otrokovice