Otrokovický Týden knihoven

Říjen 14, 2016 in Nezařazené by knihovna

Stalo se již tradicí, že první říjnový týden je věnován knihovnám. Do této celorepublikové akce se pravidelně zapojují i pracovníci odboru školství MěÚ Otrokovice, oddělení knihovny na obou pracovištích. Letošní ročník byl pro všechny věkové i zájmové kategorie bohatý. Našim stávajícím i potencionálním klientům jsme nabídli pestrý každodenní program zahrnující přednášky, besedy, burzu knih, pasování žáků druhých ročníků všech městských základních škol na čtenáře, výstavu koláží i možnost registrace zdarma. Alternativu získat čtenářský průkaz bez poplatku využilo 22 dospělých klientů a 193 čtenářů z řad mládeže, včetně těch pasovaných. Cílem registrace zdarma je podpořit v naší populaci rozvoj čtenářství a více než 200 nových klientů je dokladem trvalého zájmu o tuto akci. Stovky knih, prodaných na burze, obohatily soukromé knihovničky. Besedy s ilustrátorem Liborem Balákem pro děti ze tří otrokovických základních na téma Lovci mamutů přinesly nový pohled na život pravěkých lidí.  Neméně zajímavé bylo i setkání se členy Veteran Tourist Clubu, či beseda s cestovatelem Jiřím  Sladkým o Iránu. Bohatě navštívená byla přednáška Evy Matulové o karmalogii a numerologii, což je dokladem značného zájmu veřejnosti o tuto problematiku. Ještě do konce října  bude na pracovišti pobočky ke zhlédnutí  výstava koláží otrokovické autorky Jany Černochové. I na další měsíce připravují knihovníci řadu akcí pro děti i dospělé. Veškeré informace o dění  na obou knihovnických pracovištích najdete na stránkách knihovny a na facebooku.  Rádi vás přivítáme mezi svými uživateli a těšíme se na setkání.

 

Marie Škrabalová, referentka OŠK, odd. knihovny

tridy (5)SLADKY IRAN (43)SLADKY IRAN (64)DSCN1027DSCN1025LOVCI MAMUTU BALAK 2016 (7)

Pasování čtenářů 2016

Říjen 7, 2016 in Nezařazené by knihovna

Starosta města slavnostně pasoval nové čtenáře městské knihovny

V pátek 7. října se v obřadní síni radnice rozezněly fanfáry, které zahájily slavnostní ceremoniál, v rámci kterého starosta města Otrokovice Jaroslav Budek pasoval žáky druhých ročníků městských základních škol na čtenáře knihovny.

Po složení společného slibu byly děti jednotlivě, položením královského meče na jejich ramena, pasovány králem-starostou na čtenáře. Poté převzaly z rukou knihovnic průkaz do knihovny a drobný upomínkový předmět.

V následujících týdnech tak městkou knihovnu navštíví téměř 190 malých školáků, kteří si společně vyslechnou úvodní přednášku a vypůjčí si své první knihy.

Mgr. Radka Jarková, vedoucí oddělení městské knihovny

pasovani 2016 (5) tridy (1) tridy (2) tridy (3) tridy (4) tridy (5) pasovani 2016 (1) pasovani 2016 (2) pasovani 2016 (3) pasovani 2016 (4)

Írán – pohled do zákulisí (beseda s cestovatelem Jiřím Sladkým)

Říjen 7, 2016 in Nezařazené by knihovna

SLADKY IRAN (5) SLADKY IRAN (14) SLADKY IRAN (26) SLADKY IRAN (42) SLADKY IRAN (43) SLADKY IRAN (62) SLADKY IRAN (64) SLADKY IRAN (67)SLADKY IRAN (9)

Týden knihoven na pobočce MěK

Říjen 5, 2016 in Nezařazené by knihovna

Karma v číslech, planetách a tarotových kartách, minulé životy, to vše bylo tématem přednášky, kterou připravili pracovníci  OŠK na pobočce MěK na úterní odpoledne v rámci Týdne knihoven. Přednášející, Eva Matulová, která se zabývá astrologií a příbuznými obory vyprávěla o sobě a své práci. Účastníci se ve zcela zaplněné čítárně dověděli, co je karma, jak pomocí čísel změnit pro nás důležité věci k lepšímu, či jakým způsobem napravit konkrétní životní situace. Přítomní získali zajímavé poznatky a teď je na každém, jak s nimi naloží a třeba změní svůj život. Neméně zajímavá byla i přednáška Libora Baláka pro mládež, která se uskutečnila téhož dne dopoledne a zasvětila mladé posluchače do života našich předků v pravěku a zaměřila se zejména na lovce mamutů. Obě akce se uskutečnily v prostředí pracoviště, kde jsou po celý říjen vystaveny koláže otrokovické umělkyně Jany Černochové. Prezentované práce představují jen zlomek z autorčiny tvorby, ale určitě stojí za zhlédnutí. Účastníci přednášek tak načerpali nejen řadu nových, dosud neznámých informací, ale zároveň potěšili oko i duši prostřednictvím techniky koláže. Závěr Týdne knihoven bude na pobočce patřit pátečnímu pasování žáků druhých tříd ZŠ Mánesova na čtenáře, které dětem zpřístupní cestu k literatuře a umožní jim tak získat dalšího kamaráda – knihu.

Marie Škrabalová, referentka OŠK, oddělení knihovny

BALAK 2 BALAKDSCN1020 DSCN1021 DSCN1022 DSCN1023 DSCN1024 DSCN1025 DSCN1027

Knihovna připravila pro školáky populárně naučnou přednášku

Říjen 4, 2016 in Nezařazené by knihovna

Kolika let se dožívali pravěcí lidé? Jak se v pravěku lidé myli?  Kdy vymřeli mamuti? Na tyto a spoustu dalších otázek žáků čtvrtých ročníků městských základních škol odpovídal v úterý Libor Balák, který v městské knihovně realizoval svou přednášku „Lovci mamutů“. Balák, původním povoláním malíř a bývalý žák ak. mal. Zdeňka Buriana, se v současné době věnuje ve svých projektech rekonstrukci pravěku. “Doufám, že přednáška pootevřela dětem pohled do skutečného života legendárních lovců mamutů a přinesla srovnání se známým příběhem Eduarda Štorcha“, dodává vedoucí městské knihovny Radka Jarková.LOVCI MAMUTU BALAK 2016 (5) LOVCI MAMUTU BALAK 2016 (6) LOVCI MAMUTU BALAK 2016 (7) LOVCI MAMUTU BALAK 2016 (9) LOVCI MAMUTU BALAK 2016 (10)

Mgr. Radka Jarková, vedoucí oddělení městské knihovny

14. stránka z celkem 32« První...1213141516...2030...Poslední »