Ceník knihovnických služeb a poplatků za porušení Knihovního řádu Městské knihovny Otrokovice

Poplatky za administrativní úkony spojené s evidencí uživatelů
Roční registrační poplatek – je hrazen za období 365 dnů, započteno od data registrace uživatele knihovny, a to:
a) uživatelé ve věku do 15 let včetně 50 Kč
b) ostatní uživatelé 100 Kč
Poplatek za ztrátu průkazu uživatele a vystavení náhradního 30 Kč
Poplatky za poskytované placené knihovnické služby
Meziknihovní výpůjční služba (včetně poštovného a balného) 45 K4/1 knihu
Reprografické a jiné kopírovací služby formát A4 2 Kč/ 1 strana
formát A3 4 Kč/ 1 strana
Vyhledávání v internetu:
Půlhodina zdarma

Provozní řád internetu

Poplatky při porušení knihovního řádu
Poplatky za upomínky a další písemnosti při prodlení s vrácením výpůjčky:
a) překročení výpůjční lhůty 32 – 63 dnů (nezasílá se upomínka) 20 Kč
b) první upomínka – překročení výpůjční lhůty 64 – 95 dnů 40 Kč
c) druhá upomínka – překročení výpůjční lhůty 96 – 127 dnů 60 Kč
d) doporučený dopis s doručenkou – překročení výpůjční lhůty 128 – 159 dnů 80 Kč
e) návrh na pokus o smír s doručenkou – překročení výpůjční lhůty 160 – 191 dnů 100 Kč
Poplatek za poškození čárového kódu 30 Kč
Poplatek za zpracování náhrady za ztracený knihovní dokument 50 Kč

Tento ceník byl schválen jako příloha a nedílná součást Knihovního řádu dne 21.01.2014 usnesením č. RMO 11/01/14.

Výpůjční lhůta je stanovena na 31 dnů u každé knihy, včetně dne zapůjčení.