Jsou data v kalendáři, která změnila životy celým generacím.  K nim patří i listopad roku 1989. Pracovníci odboru školství a kultury MěÚ Otrokovice připravili u příležitosti 30. výročí těchto událostí  řadu akcí, které byly realizovány od března do listopadu 2019. Mezi dílčí akce se řadí i výtvarné práce žáků ZUŠ Otrokovice, které jsou věnovány cestování, neboť teprve po roce 1989 mohla široká veřejnost navštívit země, které byly do té doby tabu. Mladí malíři zpracovali dvě témata – jedno z nich pod názvem „Objektivem fotoaparátu“ a druhé „Cestujeme po světě a poznáváme jiné země“. Práce byly zhotoveny za vedení  učitelek ZUŠ Otrokovice Světlany Sokolové a Marie Rakové, které také výstavu nainstalovaly. Všichni zájemci ji mohou zhlédnout ještě do konce listopadu na pracovišti pobočky MěK Otrokovice v provozních hodinách. Další výstava, tentokrát věnovaná milovníkům literatury představuje knihy, které vydávali disidenti v samizdatu, či autoři v exilu, popřípadě knihy, které nějakým způsobem nevyhovovaly tehdejší ideologii.  Návštěva výstavy je jedna z mnoha možností, jak si připomenout rok 1989 formou obrázků a knih. Těšíme se na vás.

Marie Škrabalová, referentka odd. MěK