Na měsíc listopad připravili pracovníci OŠK v knihovně na Baťově dvě ojedinělé výstavy. Jedna z nich, uspořádaná ve spolupráci se ZUŠ Otrokovice, přibližuje možnosti cestování po sametové revoluci, neboť země za tzv. železnou oponou byly většině obyvatel nedostupné. Druhá je věnována autorům, kteří se stali nepohodlnými minulému režimu, a jejich díla končila v trezorech, či byla vydávána v samizdatech. Rok 1989, jehož 30. výročí si připomínáme, nabídl možnosti cestování do celého světa i seznámení s autory, publikujícími u nás i v zahraničí, bez  ohledu na jejich politické postoje. Obě výstavu budou přístupny v provozních hodinách po celý listopad. Těšíme se na vaši návštěvu.