Jednou z dílčích akcí letošního Týdne knihoven bylo i setkání se zlínským spisovatelem Jaroslavem Kovandou, které se uskutečnilo 1.10.2019 na pobočce MěK Otrokovice na Baťově. Beseda s prozaikem, básníkem, malířem  a sochařem, za hudebního doprovodu Michala Závodného byla věnována 30. výročí sametové revoluce. Autor, který pracoval jako učitel, kulisák, korektor, topič, jevištní mistr a scénograf vyprávěl o svém životě, tvorbě spisovatelské i výtvarnické. Posteskl si, že pro něj 17. listopad přišel pozdě, kdyby to bylo dříve, otevřelo by se mu více možností. Ve svých vzpomínkách se přiznal, že si přál být hercem a tento jeho talent se projevil při přednesu autorské prózy a poezie. Celé povídání provázel jeho laskavý humor a vtipné postřehy, jimiž aktivizoval posluchače. Po více než hodině příjemně prožitého času tak posluchači, kteří zcela zaplnili čítárnu knihovny, odcházeli s pocitem příjemně prožitého času a úsměvem na tváři. Jedna z posluchaček prohlásila: „Krásně se to poslouchalo a pohladilo po duši…“ Tato slova byla tou nejhezčí tečkou za celou akcí, které pracovníci s knihou připravují pravidelně.

 

Marie Škrabalová, odd. MěK