Téměř padesát zájemců o zdravý životní styl se sešlo ve čtvrtek v obřadní síni Městského úřadu v Otrokovicích, kde proběhla přednáška Romany Jansové na téma PŘIROZENÁ STRAVA JAKO ZÁKLAD ZDRAVÍ. Mgr. Jansová zprostředkovala ve svém vystoupení posluchačům své dlouholeté zkušenosti z oblasti výživy, stravovacích návyků i vlivu stravy na organismus člověka a jeho zdraví, a také trpělivě odpovídala na dotazy účastníků této vydařené akce.

Mgr. Radka Jarková, vedoucí oddělení městské knihovny