Spisovatelku Petru Martiškovou známe díky její knize „O nezbedné čertici“, ale 9. listopadu letošního roku nám představila v Městské knihovně na Baťově svoji další hrdinku, hastrmanku Evelínku a zlatou rybku. Paní Martišková vyprávěla žákům druhých tříd o životním prostředí. Povídali si o tom, jak dlouho se nejrůznější odpad rozkládá, jak se třídí a kam se odkládá. Hastrmanka Evelínka učila děti základům ekologie, aby byl všem odměnou svěží vzduch, čistá voda, zelené lesy a bohaté rostlinstvo. Každý účastník besedy dostal pracovní list, ve kterém si ověřil, zda právě on jedná správně a ekologicky. Paní spisovatelka byla dětem laskavou a trpělivou průvodkyní ve vztahu člověk a příroda.

Dne 5. prosince 2018 zavítal do Městské knihovny v Otrokovicích skutečný „novodobý“ čert – spisovatel Jan Sviták. Dětem z otrokovických škol dokázal, že oblíbenou pohádkovou bytost nedělají jen rohy, kožich a dlouhý ocas. I tradiční pohádka se dá převyprávět v moderním stylu, kdy se Jeníčkovi s Mařenkou vybije telefon s GPS a jsou nuceni vylézt na nejvyšší strom a rozhlédnout se po okolí. Následovala ukázka z autorovy knihy „Čertovo kopyto“, při které účastníci besedy napodobovali vrzající dveře, vichřici za okny, štěkajícího psa v dáli … Jan Sviták předvedl malým posluchačům, jak je důležitá fantazie a zmínil se i o múzách, které přicházejí neočekávaně a bez vyzvání. Na každou otázku pana Svitáka se zvedl celý les rukou, každý chtěl přispět svým názorem, nápadem. Jan Sviták tak netradičně navodil mikulášskou a předvánoční náladu malým i velkým posluchačům.

 

Eva Bělotová

referent oddělení městské knihovny

Městský úřad Otrokovice