U příležitosti vzniku Československa připravili pracovníci Odboru školství a kultury MěÚ Otrokovice a jeho oddělení městské knihovny ve spolupráci s DDM Sluníčko Otrokovice dvě kešky, jejichž nález je závislý na zodpovězení otázek týkajících se právě první republiky.

V krabičce je ukryto heslo pro první tři nálezce.

První tři nálezci obdrží v hlavní půjčovně Městské knihovny Otrokovice po odevzdání papírku s heslem dárek.

Městská knihovna

Baťova architektura