Letošní týden knihoven byl věnován zejména připomínce 100. VÝROČÍ VZNIKU Československa. Řada akcí obohatila kulturní život ve městě v rámci celorepublikového podniku Týden knihoven, do kterého se již tradičně zapojují pracovníci OŠK na obou knihovnických pracovištích.  Knihovnický týden zahájila oblíbená Burza knih, kde 188 titulů našlo nové majitele a knihovna téměř o dvě tisícovky vylepšila svůj rozpočet. V úterý 2.10. se uskutečnila na pobočce na Baťově beseda s dr. Jindřichem Františkem Bobákem, který zasvětil posluchače do vývoje starého Zlína od minulosti k současnosti. 4.10.  si povídaly děti v obřadní síni MěÚ s Františkem Trávníčkem o legionářích a odpoledne se zde konala cestopisná přednáška Radomíra Čížka o cyklistickém putování po horách a zapadlých koutech Gruzie. Závěr Týdne knihoven patřil oblíbenému pasování žáků druhých tříd všech tří městských základních škol na čtenáře.  136 dětí obdrželo kromě čtenářského průkazu i sladkost a motivační knížečku ke čtení Borůvkovník veliký. Tři desítky čtenářů využily možnost registrace zdarma a zapomnětlivým klientům byly odpuštěny sankční poplatky. Téměř tisícovka osob zapojená do této knihovnické akce svědčí o tom, že Týden knihoven si získal v povědomí veřejnosti své místo. O dalších iniciativách, které pracovníci s knihou připravují, pravidelně informujeme na oficiálních stránkách města i facebooku knihovny. Nejbližší akcí bude beseda s novinářkou Bohumilou Spisarovou o hercích ND, která se uskuteční 18.10.2018 v 15. hodin na pracovišti pobočky MěK na Baťově. Již teď jste srdečně zváni.

Marie Škrabalová, referentka OŠK