V galerii se proměnilo pracoviště pobočky MěK Otrokovice na Baťově. Pracovníci odboru školství a kultury, odd. MěK  Otrokovice vyhlásili výtvarnou soutěž u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného státu Čechů a Slováků, v níž měli účastníci ztvárnit , jak se u nás žilo v letech 1918 – 2018, které věci a předměty symbolizovaly tuto dobu. Žáci ZUŠ Otrokovice ve věku 8 -14 let z výtvarného oddělení pod vedením učitelek Světlany Macákové a Marie Rakové vytvořili přes 50 prací, které připomínají dění v uplynulých 100 letech. Vystavené, velmi zdařilé práce zachycují ženské a mužské kroje, oděvní doplňky, dopravní prostředky aj. Dnes v době moderních informačních  technologií s nostalgií vzpomínáme na staré telefony, rádia, psací stroje, gramofony  tak, jak je zachycují výtvarná díla. To vše je k zhlédnutí na mimořádné výstavě, která je přístupná od 18.6. – 31.10.2018 v prostorách knihovny na Baťově. Těšíme se na vaši návštěvu, kdy můžete konfrontovat staré a nové, tak jak to přináší čas.

Marie Škrabalová, referentka OŠK, odd. MěK

VYSTAVA 2018 (1)