Pracovníci odboru školství a kultury a jeho oddělení městské knihovny se i letos přihlásili k celostátní akci Březen –  měsíc čtenářů, kdy v centru pozornosti stál zejména nejmladší čtenář.

Počátkem března si nejmenší školáci odnesli příjemný zážitek ze setkání s ilustrátorem Adolfem Dudkem, který si pro děti připravil úžasnou interaktivní show nazvanou „Pohádkové kreslení“.

Přednáška psycholožky PhDr. Jany Bílkové určená široké veřejnosti nabídla všem účastníkům nejen praktická cvičení tréninku postřehu a logického myšlení, ale také cenné rady, jak si udržet výbornou paměť i ve vyšším věku.

20. března se na pobočce MěK Otrokovice realizovala beseda pro páté třídy ZŠ Mánesova s Jindřichem Františkem Bobákem. Bývalý pedagog a úspěšný spisovatel napsal řadu knih věnovaných naší historii. Svým  mistrným povídáním na téma „Příběhy Země české“ zaujal všechny mladé posluchače.

V průběhu celého měsíce pak na obou pracovištích knihovny probíhaly besedy pro žáky městských mateřských a základních škol zaměřené ať už na velikonoční tradice, kamarádství nebo na čtení a knihu jako takovou.

Březnový měsíc městská knihovna zakončila 23. března oblíbenou akcí „Noc s Andersenem“. Na malé nocležníky ve věku od 6 do 10 let čekal pohádkový večer plný her, zážitků a dobrodružství. Tématem letošního ročníku byli pejsek a kočička, hlavní hrdinové krásné knihy Josefa Čapka „Povídání o pejskovi a kočičce“, od jejíhož vydání si letos připomínáme 90 let.  Děti přišel pozdravit místostarosta města Otrokovice pan Jiří Veselý. Jako další hosté vystoupili se svým tvořivým programem bubeníci z občanského sdružení „Rytmus pro život“. Ani letos nechyběla dobrodružná večerní výprava za pokladem spojená s plněním nejrůznějších úkolů a na druhý den ráno tvořivá dílnička. Všechny děti si odnesly na památku diplom a dárky, které jim věnovalo město Otrokovice.

Smyslem těchto akcí je seznámit děti s prostředím knihovny, ukázat jim, že kniha není jen zdrojem informací, ale může čtenáři nabídnout levnou a příjemnou formu relaxace a smysluplně stráveného volného času“, dodává vedoucí městské knihovny Radka Jarková.