Osmička je osudové číslo v dějinách našeho národa. Je řada letopočtů s tímto číslem na konci, které výrazně ovlivnily život naší země. K těm nejvýznamnějším patří rok 1918, kdy  před 100 lety vznikl samostatný stát Čechů a Slováků. K této příležitosti připravují pracovníci odboru školství a kultury řadu akcí. Jednou z nich byla i beseda s dr. Jindřichem Františkem Bobákem pro páté třídy ZŠ Mánesova , která se uskutečnila 20.3.2018 na pobočce MěK Otrokovice. Bývalý pedagog a úspěšný spisovatel napsal řadu knih věnovaných naší historii. Svým  mistrným povídáním na téma „Příběhy země české“ zaujal všechny mladé posluchače.

S dr. Bobákem se letos na pracovišti   knihovny setkáme ještě jednou 2.10.2018, kdy budeme s autorem besedovat nad knihou Procházky starým Zlínem. Půjde o konfrontaci starého a nového tak, jak se Zlín vyvíjel a měnil v průběhu století.

 

Marie Škrabalová, referentka OŠK, odd. knihovny