K akci Březen – měsíc čtenářů se svými aktivitami každoročně hlásí více než 400 aktivních veřejných knihoven z celého Česka. Otrokovická knihovna výjimkou. Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlásil v letošním roce již devátý ročník této celostátní akce na podporu čtenářské gramotnosti. V tomto měsíci je v našem městě zejména pro děti připravena celá řada událostí.

Ve čtvrtek 8. března zavítal do Otrokovic na pozvání pracovníků odboru školství a kultury oblíbený ilustrátor Adolf Dudek. V dopoledních hodinách si povídal s dětmi z 1. stupně místních základních škol na besedě na téma „Pohádkové kreslení“. Ilustrátor připravil pro děti úžasnou show, při níž byly děti našemu hostu rovnocennými partnery. Každý se chtěl zapojit, na každou otázku se zvedl celý les rukou, dialog provázely salvy smíchu a potlesk.  Adolf Dudek ukázal dětem, co vše lze nakreslit za využití geometrických tvarů, což si děti i jejich doprovod mohly samy vyzkoušet a stát se tak na chvíli malíři. Příjemně prožitá hodina uplynula jako voda, závěr patřil společnému fotografování a slibu, že setkání s ilustrátorem a jeho obrázky nebylo poslední.

Další akcí, která se uskuteční v rámci Března – měsíce čtenářů bude setkání se spisovatelem J. F. Bobákem a již tradiční Noc s Andersenem, která se bude konat již 23. března 2018 a bude věnována Povídání o pejskovi a kočičce. Nocování dětí v knihovně se uskuteční za účasti vedoucí odboru školství a kultury Barbory Šopíkové, která bude dětem číst z této oblíbené knihy s cílem motivovat mladou generaci k četbě.

Na všechny milovníky knih pak čeká na obou pracovištích řada zajímavých knižních titulů, stačí jen navštívit některé knihovnické pracoviště. Březen – měsíc čtenářů je k tomu vhodnou příležitostí a pracovníci s knihou se těší na vaši návštěvu.

Zpracovala: Marie Škrabalová, referentka OŠK, odd. knihovny

dudek