Více jak tři desítky seniorů se sešly v úterý 14. listopadu 2017 v Klubu seniorů v Kvítkovicích, aby si zde vyslechly poutavou přednášku ředitelky Centra poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Mgr. Jarmily Hasoňové pod názvem „Stop domácímu násilí“.

Setkání pod záštitou senátora Patrika Kunčara zorganizoval odbor školství a kultury a jeho oddělení městské knihovny ve spolupráci se sociálním odborem Městského úřadu Otrokovice.

Posluchači se na přednášce dozvěděli, jaké jsou formy domácího násilí, které nepostihuje jen partnerské vztahy. Senioři se totiž čím dál častěji stávají oběťmi tzv. mezigeneračního násilí, kdy jsou týráni svými dětmi nebo vnuky, často psychicky nemocnými.

Ředitelka Hasoňová mimo jiné přítomné nabádala, jak mají oběti domácího násilí postupovat a kde můžou vyhledat pomoc. Na zajímavých kazuistikách ilustrovala, jak vlastně domácí násilí vypadá a jak se z této nebezpečné situace dá nalézt východisko. Vysvětlovala, že týraný člověk má svou situaci řešit včas. Bohužel z praxe vyplývá, že právě starší lidé týrání neřeší ze strachu nebo ze studu. Mnozí pak na svou situaci rezignují.

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy se sídlem ve Zlíně  poskytuje všechny služby bezplatně, nestranně, diskrétně, nezávisle a s individuálním přístupem ke klientovi.

 

Mgr. Radka Jarková, vedoucí oddělení městské knihovny

DOMACI NASILI (1) DOMACI NASILI (2) DOMACI NASILI (3) DOMACI NASILI (4) DOMACI NASILI (5) DOMACI NASILI (6) DOMACI NASILI (7) DOMACI NASILI (8) DOMACI NASILI (9)