Celorepubliková akce Týden knihoven je u konce. V téměř osmnáctitisícových Otrokovicích se knihovnice zaměřují zejména na novou generaci čtenářů. Cílí ale také na pravidelné návštěvníky knihovny a připravují pro ně každoročně celou řadu výhod. Výsledkem akce jsou stovky nově zaregistrovaných čtenářů, jiní si odnesli knihy za desetikorunu, další využili třeba knihovnické amnestie.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje každoročně první říjnový týden jako Týden knihoven s cílem podpořit čtenářskou gramotnost zejména u mladé generace, neboť v současnosti má kniha velkou konkurenci v moderních informačních zdrojích. Pracovníky s knihou těší, že papírová kniha má stále své opodstatnění a pro většinu milovníků knih je nenahraditelná.

Městská knihovna Otrokovice se k této celorepublikové akci pravidelně připojuje a připravuje pro zájemce pestrou nabídku. Řada občanů oceňuje možnost získat čtenářský průkaz na rok zdarma, či využívá tzv. čtenářskou amnestii, což je odpuštění sankčních finančních postihů z prodlení. V době od 2. – 6. 10. 2017 získala knihovna přes 200 nových klientů, a je potěšující, že 168 tvoří mládež do 15 let. Zásluhu na tom má i oblíbené pasování žáků druhých ročníků všech otrokovických ZŠ na čtenáře, kde kromě legitimace obdrželi nejmladší čtenáři i knížku pro první čtení a sladkost. Část z pasovaných dětí se zapojila i do akce „Pojďte, děti, budeme si hrát“, kde si formou literárních hádanek vyzkoušeli svoje čtenářské dovednosti a literární znalosti.

Mimořádný ohlas měla beseda se spisovatelkou Petrou Dvořákovou na téma „Nebezpečná anorexie“, která formou interaktivní besedy seznámila žáky sedmých a osmých tříd ZŠ Mánesova, TGM a Trávníky s problematikou této nemoci a nastínila i úskalí bulimie. Čtvrtek 5. října 2017 byl věnován setkání s publicistou a novinářem Bohuslavem Matyášem, který poutavě vyprávěl o svých setkáních se zajímavými osobnostmi, na jejichž základě vznikly  tři knihy pod názvem Rád jsem vás poznal.

Nedílnou součástí otrokovického TK se stala i dvoudenní Burza knih, při níž se prodalo 243 svazků se ziskem 2 430 korun. Tyto prostředky budou věnovány na obohacení fondu knihovny, tedy opět čtenářům. Do 21. ročníku Týdne knihoven, jehož motto bylo „Čteme s mámou, čteme s tátou, čteme s knihovnou“ se zapojilo více než tisíc osob. Někteří se stali novými uživateli, jiní získali knihu, informaci, nebo prožili příjemné chvíle na besedách.

Knihovna není jen půjčovna, ale i důležité komunitní místo pro aktivní a smysluplné využití volného času. Organizátorům z odboru školství a kultury se podařilo opět rozšířit čtenářskou základnu, to by však nebylo možné bez podpory zřizovatele, Města Otrokovice, které vytváří příznivé podmínky pro poskytování knihovnických služeb občanům.

Zpracovala: Marie Škrabalová, referentka oddělení Městské knihovny Otrokovice

Další informace:

Romana Stehlíková

tisková mluvčí města Otrokovice

+420 723 606 758, +420 577 680 449

stehlikova@muotrokovice.cz

www.otrokovice.cz

A (1) DSCN1745 MATYAS A (2)