Klienti otrokovického domu pro seniory se zúčastnili přednášky, kterou pro ně připravila městská knihovna u příležitosti uplynutí 20 let od ničivých záplav v Otrokovicích. První ze dvou pořadů se uskutečnil 09.06.2017 v budově „SENIORU B“, další se bude realizovat v „SENIORU C“ 13.07 2017.

Radka Jarková ve své prezentaci zprostředkovala obrazem  i slovem účastníkům besedy průběh povodní, které postihly Otrokovice v roce 1997.

Senioři pocházející z Bahňáku, části města, která byla povodní zasažena nejvíce, se v závěrečné části besedy zapojili do diskuze a podělili se s ostatními o své zážitky a zkušenosti. Ostatní klienti domu pro seniory byli překvapeni z pohledu na fotografie jejich bezprostředního okolí, které vodní živel mnohdy změnil k nepoznání.

V závěru besedy knihovnice všem přítomným předala knihu „Svědectví o potopě 1997 – Otrokovice“, kterou věnovalo město Otrokovice

 

Mgr. Radka Jarková, vedoucí oddělení městské knihovny