Odbor školství a kultury a jeho oddělení městské knihovny připravily pro 5. a 6. ročníky městských základních škol besedu „Otrokovice – povodeň 1997“. Celkem čtyři přednášky se uskutečnily ve dnech 1. a 2. června v obřadní síní Městského úřadu Otrokovice.

Vedoucí knihovny Radka Jarková v první části pořadu popsala dětem vývoj událostí v červenci 1997 a svůj výklad doplnila zajímavými fotografiemi dokumentujícími, jak ničivým živlem může být voda, když se vymkne přírodě z rukou. Hostem tohoto setkání byla paní Sylva Baďurová, která se podělila se žáky o své vlastní zkušenosti s povodní, kdy musela se svým mužem narychlo opustit svůj baťovský domek, po evakuaci přečkat krizové chvíle v tělocvičně základní školy a následně řešit svou bytovou otázku, protože vodní živel zničil téměř veškeré vybavení jejího domu. Zvídavé dotazy účastníků této akce dokazovaly, že i když tuto událost sami nezažili, o to více je téma povodně zajímá.

Mgr. Radka Jarková, vedoucí oddělení městské knihovny

povoden 2017 (1) povoden 2017 (2) povoden 2017 (3) povoden 2017 (4) povoden 2017 (5) povoden 2017 (6) povoden 2017 (7) povoden 2017 (8) povoden 2017 (9) povoden 2017 (10) povoden 2017 (11)