V pořadí už 17. ročník mezinárodní akce „Noc s Andersenem“ se uskutečnil 31. 3. – 1. 4. 2017 v pobočce Městské knihovny Otrokovice. Letošního pohádkového nocováním se zúčastnilo 17 dětí ve věku 6-10 let.

Akci zahájila vedoucí Odboru školství a kultury Mgr. Barbora Šopíková četbou pohádky H. Ch. Andersena „Císařovy nové šaty“, od napsání které letos uplyne 180 let.

Jako další hosti byli přizváni strážníci Městské policie Otrokovice, kteří si pro děti připravili poutavou, interaktivní přednášku o své činnosti, doplněnou ukázkami speciální výstroje a výzbroje. Děti si tak mohly vyzkoušet například speciální vesty nebo snímání otisků prstů. Nechyběla ani správná policejní pohádka.

Po večeři se malí nocležníci spolu s knihovnicemi vydali ven, kde proběhla večerní dobrodružná výprava za pokladem.

Pak už příjemně unavené a zážitky naplněné dobrodruhy čekala jen poslední pohádka tohoto dne, aby je vyprovodila do říše snů.

Ráno po snídani děti čekaly rukodělné práce. Jako upomínku si vedle diplomu a dárečků tak mohly odnést vlastní výrobek s velikonoční tématikou a záložku do knihy.

 „Zájem dětí o nocování nás velmi těší. O úspěšnosti této akce svědčí i fakt, že se s většinou účastníků setkáváme i v následujícím roce“, dodává vedoucí městské knihovny Radka Jarková.

Mgr. Radka Jarková, vedoucí oddělení městské knihovny

DSCN1442 DSCN1446 DSCN1448 DSCN1454 DSCN1462 DSCN1470 DSCN1472 DSCN1473 DSCN1484 DSCN1501 DSCN1557 DSCN1561 DSCN1582 DSCN1586 DSCN1596 DSCN1601 DSCN1605 DSCN1614 DSCN1621 DSCN1623