Do posledního místa zaplněná otrokovická galerie ukázala vysoký zájem veřejnosti o neobvyklou přednášku a výstavu fotografií o českých výzkumech ve významném nalezišti starověkého Egypta. Přednášku vedl vedoucí expedice Pavel Onderka, otrokovický rodák. Město Otrokovice finančně podporuje súdánskou vesničku Wad Ben Naga, kde probíhají výzkumy, řadu let.

„Chtěl bych jménem lidí, které můžete vidět zde na fotografiích, vyřídit poděkování. Právě těmto lidem se dostává od města Otrokovice pomoc,“ uvedl v úvodu Pavel Onderka. „Naše primární působení ve Wad Ben Naga je vědecké, důvod našich návštěv je archeologie. Díky součinnosti Otrokovic a Wad Ben Naga jsme se dostali z archeologů na úroveň diplomatů,“ vysvětlil působení expedice v Súdánu Pavel Onderka, který popsal, jakým způsobem vesničanům v Africe pomoc přivážejí a předávají.

„Moc si vážím této spolupráce, protože zpětně pak zástupci Súdánské republiky dělají osvětu na našich základních školách a děti si pak mohou porovnat odlišnosti našich životů. Každopádně dále budeme pokračovat v podpoře této obce, která to potřebuje,“ ubezpečil starosta Otrokovic Jaroslav Budek.

„Za peníze, které jsme do dvoutisícové africké vesničky poslali, se podařilo vybudovat vodovod a zpřístupnit jim tak pitnou vodu a třeba vybavit zdravotní středisko. Pro nás automatika, pro ně něco nevídaného. Díky osobní zkušenosti mohu říct, že lidé ve Wad Ben Naga jsou slušní, pracovití, jen jim schází to materiálno,“ řekl Milan Plesar, současný zastupitel a bývalý místostarosta Otrokovic, který společně se starostou Jaroslavem Budkem stál u zrodu spolupráce a podpory pro tuto súdánskou vesnici.

Druhá část večera byla věnována archeologickým výzkumům. Pavel Onderka je vedoucím týmu Národního muzea – Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur působící v lokalitě Wad Ben Naga. O českém objevování starověké Núbie a Súdánu poutavě povyprávěl s pomocí připravené prezentace. Cílem expedice je archeologický výzkum lokality a konzervace a restaurování starověkých památek, které se v ní nacházejí.

Další informace:
Romana Stehlíková
tisková mluvčí města Otrokovice
+420 723 606 758, +420 577 680 449
stehlikova@muotrokovice.cz
www.otrokovice.cz

WAD BEN NAGA (18)