Stalo se již tradicí, že první říjnový týden je věnován knihovnám. Do této celorepublikové akce se pravidelně zapojují i pracovníci odboru školství MěÚ Otrokovice, oddělení knihovny na obou pracovištích. Letošní ročník byl pro všechny věkové i zájmové kategorie bohatý. Našim stávajícím i potencionálním klientům jsme nabídli pestrý každodenní program zahrnující přednášky, besedy, burzu knih, pasování žáků druhých ročníků všech městských základních škol na čtenáře, výstavu koláží i možnost registrace zdarma. Alternativu získat čtenářský průkaz bez poplatku využilo 22 dospělých klientů a 193 čtenářů z řad mládeže, včetně těch pasovaných. Cílem registrace zdarma je podpořit v naší populaci rozvoj čtenářství a více než 200 nových klientů je dokladem trvalého zájmu o tuto akci. Stovky knih, prodaných na burze, obohatily soukromé knihovničky. Besedy s ilustrátorem Liborem Balákem pro děti ze tří otrokovických základních na téma Lovci mamutů přinesly nový pohled na život pravěkých lidí.  Neméně zajímavé bylo i setkání se členy Veteran Tourist Clubu, či beseda s cestovatelem Jiřím  Sladkým o Iránu. Bohatě navštívená byla přednáška Evy Matulové o karmalogii a numerologii, což je dokladem značného zájmu veřejnosti o tuto problematiku. Ještě do konce října  bude na pracovišti pobočky ke zhlédnutí  výstava koláží otrokovické autorky Jany Černochové. I na další měsíce připravují knihovníci řadu akcí pro děti i dospělé. Veškeré informace o dění  na obou knihovnických pracovištích najdete na stránkách knihovny a na facebooku.  Rádi vás přivítáme mezi svými uživateli a těšíme se na setkání.

 

Marie Škrabalová, referentka OŠK, odd. knihovny

tridy (5)SLADKY IRAN (43)SLADKY IRAN (64)DSCN1027DSCN1025LOVCI MAMUTU BALAK 2016 (7)