Čas předvánoční je období, kdy se příroda ukládá k zimnímu spánku a my lidé choulící se do huňatých šál, čepic a kabátů vyhledáváme místa, kde bychom zastavili kroky, uklidnili mysl, potěšili oko a napojili duši. Jedním takovým místem zastavení může být pobočka Městské knihovny na Baťově, kde kromě dobrých knih můžete od 16.11.2015 do 17.12.2015 v provozních hodinách shlédnout výstavu paličkovaných krajek. Výstava je záměrně laděná zimní tématikou, můžete zde obdivovat paličkované betlémy, ozdoby a vánoční výzdobu, která může být i vaší inspirací. Ručně paličkované krajky pro vás vytvořily šikovné ruce krajkářek z Otrokovické Besedy pod vedením paní  Zdenky Koutkové.  Jarní výstava těchto umělkyň se setkala s mimořádných ohlasem a tak věříme, že i v předvánočním čase rádi pohladíte duši shlédnutím krásných výrobků, navozujících atmosféru blížících se svátků. Pracovníci OŠK, odd. Městské knihovny i vystavující srdečně zvou nejen stálé čtenáře knihovny, ale i všechny občany Otrokovic a širokého okolí k návštěvě.

Ing. Zdenka Koutková, vedoucí kurzu paličkování

Marie Škrabalová, referentka Městské knihovny

Slavkov_2011_025