V týdnu od 5. do 9. října 2015 připravil Odbor školství a kultury, oddělení městské knihovny pro její stávající i nové uživatele řadu akcí.

Roční registraci zdarma využilo celkem 184 klientů, z toho 163 dětí.

Někteří „zapomnětliví“ čtenáři knihovny ocenili možnost vrátit zapůjčené knihy, aniž by jim byl účtován sankční poplatek z prodlení.

158 žáků druhých tříd bylo za přítomnosti starosty města slavnostně pasováno na čtenáře. Děti dostaly kromě roční registrace zdarma i možnost jednou měsíčně v rámci vyučování navštívit knihovnu spolu se svým učitelem. Tímto způsobem se malí čtenáři mohou v oblasti četby vzájemně více ovlivňovat, mají větší přehled o nabídce knih, čímž se podporuje jejich vztah ke knize a čtení vůbec. V neposlední řadě se tak posiluje i užší spolupráce a interakce mezi knihovnou a školou.

Na pasování čtenářů naváže na první společné návštěvě knihovny lekce nazvaná „Jak se vaří kniha“, na níž se žáci seznámí s pravidly půjčování, vyhledávání

a zařazování dokumentů.

Jak se píší detektivky se zájemci o literaturu dozvěděli na setkání se spisovatelem Stanislavem Češkou.

Žáci pátých tříd ZŠ Mánesova se zase zúčastnili besedy pod názvem „Na Tlusté hoře lesíček“, na které jim spisovatel František Bobák v rámci autorského čtení představil svou  právě vycházející knihu „Zlaté dno“.

Ani letos nechybělo už tradiční setkání otrokovických turistů, na němž cestovatelka paní Miloslava Abrlová zprostředkovala všem přítomným slovem i obrazem své zážitky z cest, které tentokrát shrnula pod název „Orient v Evropě“.

Na burze knih, která probíhala v obřadní síni radnice, si knížky koupilo celkem 89 lidí a ti za ně zaplatili celkem 1935,- Kč.

V pobočce městské knihovny ve spolupráci se ZUŠ Otrokovice byly v rámci „Týdne knihoven“ vystaveny práce na téma „Můj oblíbený knižní hrdina“.  Výstavka, která potrvá celý říjen, vyvrcholí besedou o pohádkách, kdy budou oceněny nejlepší práce.

Mgr. Radka Jarková, referentka městské knihovny

KRAL

Pasování čtenářů

 

DSCN0544

Beseda se spisovatelem Stanislavem Češkou „Jak se píší detektivky“

DSCN0566

Cestovatelská beseda s paní Miloslavou Abrlovou „Orient v Evropě“

DSCN0556

Burza knih

NASTENKA (1)

Nástěnka „Týden knihoven“