V rámci Evropského týdne mobility městská knihovna ve spolupráci s DDM Sluníčko připravila ve dnech 16-17.9. 2015 pro žáky městských mateřských škol „Pohádkovou vycházku s aktivitami“, v rámci které se děti seznámily s bezpečností silničního provozu.

Během cesty na ně čekalo pět stanovišť s ukázkami knížek a vyprávěním pohádek. Na každém stanovišti žáci mateřské školy plnili nějakou pohybovou aktivitu. Děti například lovily na udici papírové rybky (pohádka „O zlaté rybce“), přetahovaly se lanem („O veliké řepě“), nebo skákaly přes překážkovou dráhu („Bob a Bobek“). Nakonec je ve školní zahradě čekal ukrytý poklad, který  pro ně schovali Křemílek s Vochomůrkou.

R.Jarková

 mobilita 001                        mobilita 010

mobilita 016

mobilita 034

mobilita 052