Od poloviny července letošního roku mohou využívat návštěvníci městské knihovny dva nové počítače, které byly pořízeny z dotace Ministerstva kultury. Žádost o dotaci na zlepšení služeb pro uživatele knihovny, o kterou požádal odbor školství a kultury, byla kladně vyřízena, a knihovna tak čerpá dotaci v plné výši 35 tisíc korun.

V roce 2014 bylo Ministerstvem kultury vyhlášeno výběrové dotační řízení Veřejné informační služby knihoven. Městský úřad Otrokovice, odbor školství a kultury podal o dotaci žádost a v březnu 2015 přišlo rozhodnutí o přidělení dotace v plné výši, o kterou bylo zažádáno.

„Z částky 35 tisíc korun byly pořízeny dva počítače, které jsou již nyní návštěvníky knihovny hojně využívány. Za zbylou část finančních prostředků budeme pořizovat data-projektor a promítací plátno, které bude sloužit k prezentacím a přednáškám různých besed, které naše knihovna pořádá,“ vyjmenovala vedoucí knihovny Veronika Zbíralová.

Cílem vyhlášení dotačního řízení je zlepšení možnosti přístupu k internetu a práci na PC pro širokou veřejnost. Pořízení data-projektoru s příslušenstvím umožní zvýšit úroveň prezentací knihovnických vzdělávacích i zábavných pořadů, které podporují rozvoj kompetencí žáků a studentů. Dále umožní zkvalitnit a zmodernizovat programy pro širokou veřejnost.

Romana Stehlíková (tisková mluvčí města Otrokovice)