Návštěvníci pracoviště pobočky MěK na Baťově mohou od 1. 4. do  30. 4. 2015 shlédnout v provozních hodinách ojedinělou výstavu paličkované krajky, kde jsou zastoupeny i jarní a velikonoční motivy.  „Paličkovaná krajka je nazývána královnou textilních technik, neboť je náročná na dovednost, pečlivost, ale hlavně technickou přemýšlivost osoby, která ji vytváří.  Krajkářce, která si otevře dveře do světa fantazie, se naskýtá možnost vstoupit do nitěného kouzla, které nemá stejného konce jako pohádka z tisíce a jedné noci. Na dlouhé nitěné cestě s paličkami je stále se co učit, objevovat, vymýšlet i tvořit,“ sdělila nám vedoucí kurzu paličkování při Otrokovické Besedě, paní ing. Zdenka Koutková při instalaci výstavy v knihovně. Řekla, že paličkovat naučí úplně každého, kdo má výdrž a dostatek trpělivosti, takže zájemci se mohou přihlásit, kontakt máme i u nás na pobočce. Vystavující krajkářky jsou paní Koutková,  Machňová,  Polášková,  Šandová, Turková a Vidlařová.  Všem dámám, které mají obdivuhodně zručné ruce a zapůjčily svá umělecká díla pracovníci OŠK upřímně děkují. Již první zápisy v knize návštěv jsou dokladem, že se výstava těší značnému zájmu a především obdivu návštěvníků, z nichž mnozí chtějí vystavené výrobky i zakoupit pro zkrášlení svých  domácích interiérů. Příští výstavu, tentokrát s vánoční tematikou připravujeme opět na prosinec, abychom našim klientům navodili příjemnou sváteční atmosféru .

Marie Škrabalová, referentka OŠK-odd. MěK

krajka