Noc plná zážitků čekala účastníky 15. ročníku  „Noci s Andersenem“ v Pobočce městské knihovny v Otrokovicích z pátku 27. března na sobotu 28. března 2015.

Na akci zaměřené na podporu čtení a čtenářství se díky nemoci sešlo z původně dvaceti přihlášených nocležníků nakonec patnáct dětí ve věku od pěti do desíti let. Noc oficiálně zahájil četbou z knihy „Pohádky“ od Miloše Macourka místostarosta města Otrokovice Mgr. Jiří Veselý za přítomnosti vedoucí Odboru školství a kultury Mgr. Barbory Šopíkové. Svou siláckou show potěšil nejen děti, ale i přítomné dospělé silák Zdeněk Knedla, který vystupuje pod uměleckým jménem Železný Zekon.
Po večeři děti vyšly do skutečné noci. Venku je čekaly sportovní soutěže, které zahrnovaly například překážkovou dráhu, házení míčků do koše či chůzi po vratkých prknech. Malí sportovci si mohli své výkony na „opičí“ dráze srovnat s výkonem čtyřnohého Benjamína – border kolie manželů Stanislava a Jany Mlýnkových. Příjemně unavené a zážitky nabité nocležníky vyprovodila do říše snů poslední pohádka tohoto dne. Ráno děti po snídani čekaly rukodělné práce. Jako upomínku si vedle diplomu a dárečků tak mohly odnést vlastní výrobek s velikonoční tématikou. Zájem dětí o nocování nás velmi těší. O spokojenosti dětí i jejich rodičů s touto akcí svědčí i fakt, že s většinou dětí se knihovnice setkávají i následující rok. Děkujeme za spolupráci manželům Mlýnkovým a také mamince Natálky Hlaváčové, která věnovala všem účastníkům noci velký plech buchet.

Mgr. Radka Jarková

Odbor školství a kultury, odd. Měk

NOC S ANDERSENEM 2015 (1) NOC S ANDERSENEM 2015 (2) NOC S ANDERSENEM 2015 (3) NOC S ANDERSENEM 2015 (4) NOC S ANDERSENEM 2015 (5) NOC S ANDERSENEM 2015 (6) NOC S ANDERSENEM 2015